Wie ik ben

Innergy for Life/Innergy homeopathie, gevestigd aan Trambaan 11 in Gorssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.innergyforlife.nl
Cromhoutlaan 77
2283 EC Rijswijk

Tel: 06-41 17 61 05
Mail: janny@innergyforlife.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Innergy for Life/Innergy homeopathie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Innergy for Life/Innergy homeopathie maakt een dossier aan waarin gegevens worden verwerkt voor verdere behandeling. Dit zijn de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– over je gezondheid
– geboortedatum

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die na, jouw expliciete toestemming, kunnen worden opgevraagd bij een andere zorgverlener. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van de ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Innergy for Life/Innergy homeopathie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Innergy for Life/Innergy homeopathie verwerkt ook persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en de wet op de behandelovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Innergy for Life/Innergy homeopathie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Innergy for Life/Innergy homeopathie) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Innergy for Life/Innergy homeopathie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en eventueel wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Innergy for Life/Innergy homeopathie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Innergy for Life/Innergy homeopathie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Innergy for Life/Innergy homeopathie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Innergy for Life/Innergy homeopathie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar janny@innergyforlife.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Innergy for Life/Innergy homeopathie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Innergy for Life/Innergy homeopathie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janny@innergyforlife.nl